Δωρεές

Η χρονική διάρκεια που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ενός σκύλου βοηθού είναι 2 χρόνια. Απαραίτητη κρίνεται η προετοιμασία ενός αναπληρωματικού σκύλου βοηθού σε περίπτωση που ο αρχικός σκύλος δεν μπορέσει να πιστοποιηθεί.

Χορηγίες σε Ευρώ €

Χορηγίες σε δολάρια $

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός δέχεται δωρεές στον λογαριασμό της Tράπεζας Πειραιώς Θεσσαλονίκης

Κατάστημα: Σμύρνης 31 και Πλατεία Ύδρας 3, Καλαμαριά 55132, Θεσσαλονίκη

Όνομα: NINA SERVICE DOGS (NINA ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ) Σμύρνης 25, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 55132

Λογαριασμός σε Ευρώ No  5266-082530-264

Λογαριασμός σε Ευρώ IBAN:GR70 0172 2660 0052 6608 2530 264

SWIFT - BIC: PIRBGRAA

Οι χορηγίες μέσω επιταγής μπορούν να αποσταλούν στο γραφείο της οργάνωσης:

Έλενα Παλάγκα

Γλυφάδας 1

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΤΚ: 54250