Συνεδρίες στην Αθήνα με τους σκύλους συνεδριών

Συνεχίζονται οι συνεδρίες μας με τους πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς συνεδριών και στην Αθήνα.
Τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα και η πρόοδος μεγάλη. Οι σκύλοι βοηθοί συνεδριών δουλεύουν με την παρουσία, επίβλεψη και υπό την καθοδήγηση των πιστοποιημένων εκπαιδευτών του οργανισμού. Τα παιδιά παρακολουθούνται πάντα από ειδικούς επιστήμονες όπως την κα. Σαρπαντιέ Αλεξία που συνεργάζεται με τον οργανισμό μας.