Ο σκύλος βοηθός Dazzle μαθαίνει τεχνιτή αναπνοή

Η χειρίστρια της Dazzle μαθαίνει τεχνητή αναπνοή, χρησιμοποιώντας μια ειδική κούκλα.
Η Dazzle όχι μόνον παρακολουθεί αλλά προσπαθεί και να βοηθήσει.
Η Dazzle είναι πιστοποιημένος σκύλος βοηθός μετατραυματικού στρες και ζει με την Ελληνοσουηδέζα χειρίστρια της Κιμπερλι, στην Σουηδία.