Η υλοποίηση του προγράμμστος 3ης ηλικίας συνεχίζεται με επιτυχία

Η υλοποίηση του προγράμματος μας «Πραγματοποίηση επισκέψεων πιστοποιημένων σκύλων βοηθών – συνεδριών σε δομές με άτομα τρίτης ηλικίας», συνεχίζεται και κάθε επίσκεψη δικαιώνει την σκληρή δουλειά μας. Συνολικά 44 ήταν οι ωφελούμενοι στις τρεις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε στις 17/1 στο ΚΗΦΗ Βυζαντίου, στις 21/1 στη Διαμαντίδειο Στέγη και στις 31/1 στο ΚΗΦΗ Νεαπόλεως. 

Οι ωφελούμενοι που πλέον έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τους σκύλους βοηθούς εκφράζονται και αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο δίνοντας την δυνατότητα και στους ειδικούς επιστήμονες που τους παρακολουθούν να καταγράφουν τις αλλαγές και τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτή την επαφή.

Η δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντοπούλου, το Ίδρυμα Α.Γ Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη». 

https://www.facebook.com/pointsofsupport/ #pointsofsupport #smallgrantsbigideas