2017 Γε"νέο" Eπιχειρείν

Μία ακόμη μεγάλη διάκριση για τις υπηρεσίες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού μας ΝΙΝΑ ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ έλαβε χώρα στο Money Show που πραγματοποιήθηκε στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης. Η Nina Service Dogs συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους νέους επιχειρηματίες στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην κοινωνική της προσφορά στα παιδιά με ορατές και μη ορατές αναπηρίες μέσα από τους σκύλους βοηθούς. Ευχαριστούμε τις διοικήσεις του MONEY SHOW και της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ για την ευκαιρία που μας έδωσαν και την αναγνώριση.