Το κοινωφελές ίδρυμα "ΤΙΜΑ" στηρίζει τον οργανισμό μας

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως ο οργανισμός μας επιλέχθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμμα «Σημεία Στήριξης». Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων των Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Το κοινωφελές ίδρυμα «ΤΙΜΑ» θα χρηματοδοτήσει το καινοτόμο και πρωτοπόρο πρόγραμμα του οργανισμού μας «Πραγματοποίηση επισκέψεων πιστοποιημένων σκύλων βοηθών - συνεδριών σε δομές με άτομα τρίτης ηλικίας».
Νοιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και ευχαριστούμε θερμά το κοινωφελές ίδρυμα «ΤΙΜΑ» για την στήριξη και την εμπιστοσύνη στον οργανισμό μας και το έργο μας. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το “HIGGS” για το συμβουλευτικό του έργο.