Ταξίδι στο Βόλο για πιθανή συνεργασία με το Κ.Ε.Κ.Π.Α - Δ.Ι.Ε.Κ. του Δήμου

Η Νίνα Σκύλοι Βοηθοί, με εκπροσώπησή της από την κα Ειρήνη Παπαδοπούλου ταξίδεψε στον Βόλο στις 10/8/2017, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με την Ιατρό Κατίνα Άννα Ahmad. Η κα Ahmad είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Ποιότητας Ζωής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Κ.Ε.Κ.Π.Α - Δ.Ι.Ε.Κ του Δήμου Βόλου. Τα θέματα της συνάντησης αφορούν πιθανά προγράμματα με καινοτόμους και εναλλακτικούς τρόπους βοήθειας ατόμων με αναπηρίες και μέσα από πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Με την βοήθεια της Ιατρού, η οποία πιστεύει στις ικανότητες των εκπαιδευμένων πιστοποιημένων σκύλων βοηθών ευχόμαστε να δούμε νέα δεδομένα για την χώρα μας. Ευχαριστούμε την Ιατρό κα Ahmad για το ενδιαφέρον που δείχνει για το έργο μας.