Δράσεις του 1ου τετραμήνου 2019 της ΝΙΝΑ SERVICE DOGS

Οι δράσεις του οργανισμού Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2019 παρουσιάζουν μεγάλο και ποικίλο ενδιαφέρον.
Οι σκύλοι βοηθοί και το έργο τους αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα.