Στόχος, Όραμα και Αξίες

Είμαστε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που παρέχει σκύλους βοηθείας, κυρίως σε παιδιά με ορατές και μη ορατές αναπηρίες, κατ' εξαίρεση σε ενήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια. Επίσης, εκπαιδεύουμε σκύλους βοηθούς συνεδριών που πραγματοποιούν ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες και επισκέψεις σε ιδρύματα με την συνεργασία ειδικών επιστημόνων.

Στόχος

Να εκπαιδεύουμε σκύλους βοηθούς για παιδιά με ορατές και μη ορατές αναπηρίες, κατ’ εξαίρεση για ενήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας και σκύλους βοηθούς συνεδριών. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Όραμα 

Να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των παιδιών με αναπηρίες, ενηλίκων, ατόμων τρίτης ηλικίας και των οικογενειών τους.

Αξίες

Ευχή και επιθυμία μας είναι να γίνουν γνωστές και αποδεκτές όλες οι αξίες των υπηρεσιών μας:

Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους Έλληνες για τις αξίες και τις υπηρεσίες των σκύλων βοηθών και πως αυτές μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ευπαθών ομάδων. Δουλεύουμε ώστε να γίνουν γνωστές αυτές οι αξίες στην νέα γενιά των Ελλήνων και να καταλάβουν πόσο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο  μπορούν να παίξουν τα ζώα στην ζωή τους.

Ευσπλαχνία: Επιθυμούμε όλα  τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών  με αναπηρίες να ζουν μια φυσιολογική  ζωή. Τα παιδιά με αναπηρίες  έχουν και αυτά τα ίδια δικαιώματα στην ζωή και μέσω των  σκύλων βοηθών ευχή μας είναι να καταλάβουν τις αξίες τους, να τις αποδεχτούν και να ζήσουν μια πιο ποιοτική ζωή από ότι μέχρι σήμερα. Το ίδιο ισχύει και τα άτομα των άλλων ευπαθών ομάδων.

Εμπιστοσύνη: Οι προσπάθειες μας βασίζονται στο χτίσιμο εμπιστοσύνης των παιδιών στις αξίες των σκύλων βοηθών και στις δυνατότητες τους για καλύτερη κοινωνικοποίηση των παιδιών με αναπηρίες. Έχει αποδειχτεί στις ΗΠΑ ότι όταν τα παιδιά που έχουν σκύλους βοηθούς είναι περήφανα γι αυτό, είναι περισσότερα ενεργητικά και επιθυμούν περισσότερο από πριν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με άλλα παιδιά έχοντας τους σκύλους βοηθούς μαζί τους. 

ΦιλίαO σκύλος βοηθός αποτελεί τον καλύτερο φίλο του παιδιού με αναπηρία και του δημιουργεί αισθήματα εμπιστοσύνης. Πολύ περισσότερο έχοντας τον σκύλο βοηθό του κάνει περισσότερες φιλίες με άλλα παιδιά της ηλικίας του έχοντας σαν γέφυρα επικοινωνίας τον σκύλο βοηθό.