Επικοινωνία

Επικοινωνία:

Έλενα Παλάγκα

ninaservicedogs@gmail.com

Τηλέφωνο: +30 6944 809 642, +30 6937 101 970

Ονοματεπώνυμο *
Ονοματεπώνυμο

Υπενθύμιση: Βάσει του “ΓΚΠΔ” Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (αρ. 2 Οδηγίας 95/46, αρ. 2 ΓΚΠΔ, αρ. 2 ν. 2472/1997) και (ΕΕ) 2016/679/25-5-2018 προβλέπεται η έγκρισή σας στην περίπτωση ανταλλαγής προσωπικών σας δεδομένων.

Reminder: According to GDPR - General Data Protection Regulation (No. 2 Instructions 95/46, No. 2 GDPR, No. 2 l. 2472/1997) and (ΕΕ) 2016/679/25-5-2018, your prior approval is required in case of exchanging personal data.