Σκύλος βοηθός πολλαπλών υπηρεσιών

Το κέντρο εκπαίδευσης σκύλων βοηθών Nina Service Dogs και το εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σκύλων βοηθών για παιδιά και κατά εξαίρεση για ενήλικες με πολλαπλές αναπηρίες (περισσότερες από μια αναπηρίες) εστιάζουν και στοχεύουν στην εκπαίδευση σκύλων βοηθών για την βελτίωση της ζωής των μελλοντικών συντρόφων τους και την παροχή βοήθειας των ιδίων και των οικογενειών τους.

Ο οργανισμός μας εκπαιδεύει και παρέχει σκύλους βοηθούς κυρίως σε παιδιά. Αν υπάρξουν αιτήματα για εφήβους ή ενήλικες με αναπηρίες μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και να παρέχουμε σκύλους βοηθούς σε αυτούς που λειτουργούν και συμπεριφέρονται σαν παιδιά και που ποτέ και για κανένα λόγο δεν θα έχουν την δυνατότητα και την ανεξαρτησία να λειτουργήσουν αυτόνομα ή να χειριστούν τον σκύλο βοηθό. Αυτό σημαίνει πως η πιστοποιημένη ομάδα θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από το παιδί, έφηβο ή ενήλικα με αναπηρία, τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο βοηθό και τον ενήλικα χειριστή του σκύλου βοηθού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομάδα.

Οι σκύλοι πολλαπλών υπηρεσιών είναι υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένοι σκύλοι, οι οποίοι μπορούν ταυτόχρονα να καλύπτουν και να παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες.

Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πολλαπλών χρήσεων μπορούν να εκπαιδευτούν για ένα συνδυασμό εντολών και αναγκών και να εξυπηρετήσουν παιδιά με συνδυασμό αναπηριών όπως ένα παιδί με αυτισμό που παράλληλα έχει κρίσεις, ένα παιδί με κινητικά προβλήματα και κρίσεις και άλλες περιπτώσεις κρίσεων.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Nina Service Dogs, εκπαιδεύει εξατομικευμένα σκύλους βοηθούς για να ταιριάζουν και να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών για τα οποία προορίζονται. Οι σκύλοι βοηθοί επιπλέον των καθηκόντων εργασίας που προσφέρουν στους συντρόφους τους, βελτιώνουν τις κοινωνικές, συμπεριφοριστικές, επικοινωνιακές, μαθησιακές και συναισθηματικές τεχνικές και δεξιότητες των παιδιών και τους παρέχουν ασφάλεια και σταθερότητα στη ζωή τους.

Έλενα Παλάγκα, Εκπαίδευση σκύλων βοηθών - Nina Service Dogs