Ευχαριστούμε την Aegean

Thank you Aegean ️ Dazzle landed safely in Greece! Service dogs have free public access and are allowed to be in the cabin with their handler! 4 Paws For Ability girl rocks!

Μπράβο στην ομάδα μας! Άλλο ένα ταξίδι και ο πιστοποιημένος σκύλος βοηθός Dazzle βρίσκεται και πάλι Ελλάδα με την χειρίστρια της! Οι σκύλοι βοηθοί έχουν ελεύθερη πρόσβαση παντού και υπάρχει σχετική νομοθεσία που τους δίνει αυτό το δικαίωμα!