Ομιλήτρια η κα Παλάγκα Έλενα στα πλαίσια Erasmus plus στον Βόλο τον Σεπτέμβριο

τα πλαίσια του Erasmus+ που διοργανώνεται από τον φορέα «Changing myself... I change the world» στις 2 Σεπτεμβρίου, η ιδρύτρια του οργανισμού «Nina Service Dogs» κ. Παλάγκα Έλενα, θα βρίσκεται στο Βόλο ως ομιλήτρια σε Ρουμάνους και Έλληνες επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.

Θέμα : Οι σκύλοι βοηθείας, οι κατηγορίες ατόμων στις οποίες παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη και η εκπαίδευση τους.

Τιμή μας! Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.