Σύντομα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα μας

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από τα σημεία στήριξης και υλοποιήθηκε από την ομάδα του οργανισμού μας, μας έδωσε την ευκαιρία να δουλέψουμε σε δομές τρίτης ηλικίας ατόμων με άνοια και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Σύντομα ο ψυχολόγος του προγράμματος μας κ. Κανάκης Αθανάσιος θα μας παραδώσει μια πρώτη έρευνα που θα αποδεικνύει πως οι σκύλοι βοηθοί συνεδριών βοήθησαν ουσιαστικά τα άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια.

Η δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support που συγχρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντοπούλου, το Ίδρυμα Α.Γ Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη». Σημεία Στήριξης - Points of Support