Συμμετοχή μας σε παρουσιάσεις της Higgs σε ΜΚΟ

Με την ευκαιρία της παραμονής μας στην Αθήνα για τις ανάγκες της εκπαίδευσής μας, παρακολουθήσαμε παρουσιάσεις της Higgs προς τις ΜΚΟ με ενδιαφέροντα αντικείμενα. Ευχαριστούμε την Higgs για όλες τις ευκαιρίες που μας έχει προσφέρει.