Μια σημαντική συνάντηση με την ΔΕΑΔ Αττικής

Η πρωτοβουλία ανήκει στον εθελοντή μας αστυνομικό Βασίλη Αναστασιάδη.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Nina Service Dogs είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Αττικής και συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις του τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων. Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, βρήκε πρόσφορο έδαφος η ιδέα για μία πρώτη πανελλαδικά συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικότερα του ΤΣΑΣ και του μοναδικού στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικού οργανισμού σκύλων βοηθών Nina Service Dogs.

Ανταλλάξαμε απόψεις, εμπειρίες, γνώσεις και προβληματισμούς καθώς και ιδέες και τρόπους για την ανάδειξη της αξίας των σκύλων εργασίας γενικότερα. Ειδικότερα, της αξιοποίησης των εν αποστρατεία αστυνομικών σκύλων και όσων πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης προσφοράς έργου, στο κοινωνικό σύνολο μέσα από προγράμματα με την καθοδήγηση και συνεργασία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Nina Service Dogs. Αυτό θα ευαισθητοποιήσει τους πολίτες καθώς θα διαπιστώσουν ότι οι σκύλοι εργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αν και έχουν αποσυρθεί, συνεχίζουν το έργο τους με άλλο πρόσωπο απευθυνόμενοι σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων με αναπηρίες και άλλες ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας.

Αν και η φύση του αντικειμένου της εργασίας των σκύλων είναι διαφορετική στις δύο πλευρές, οι στόχοι είναι παρεμφερείς. Μια κοινή δράση λοιπόν με σκοπό την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις αξίες και την προσφορά όλων των σκύλων εργασίας συζητήθηκε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον τμηματάρχη κο Σαρλάμη Παναγιώτη, τον συνοδό σκύλου και εκπαιδευτή ανίχνευσης εκρηκτικών κο Μιχάλη Γιαννέλο, την συνοδό & εκπαιδεύτρια σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών κα Κυριακή Μαστοράκη και τον συνοδό σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών κο Βασίλη Αναστασιάδη ο οποίος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του και στον οργανισμό μας.