Βιντεοσκόπηση της δράσης μας στα πλαίσια του προγράμματος σημείων στήριξης

Με μεγάλη χαρά και συμμετοχή από τα άτομα τρίτης ηλικίας του ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων πραγματοποιήθηκε βιντεοσκόπηση της δράσης μας που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης - Points of Support.

Σκοπός αυτής της βιντεοσκόπησης μεταξύ άλλων ειναι ο κάθε φορέας με το πέρας του προγράμματος να έχει στα χέρια του υλικό με το οποίο θα μπορεί να επικοινωνήσει τη δράση που υλοποίησε.