Δωρητής μας το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στον Οργανισμό Εκπαίδευσης Σκύλων Βοηθών Nina Service Dogs.

Με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), μας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση προγράμματος δράσεων για παιδιά με ορατές και μη ορατές αναπηρίες. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης 2 σκύλων βοηθών για παιδιά με αναπηρίες.
2. Την πραγματοποίηση 144 συνεδριών (ατομικών και ομαδικών) για παιδιά με αναπηρίες και διάφορα σύνδρομα με τους πιστοποιημένους σκύλους συνεδριών μας, στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, με περισσότερους από 340 ωφελούμενους.

Το παραπάνω έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους. Για την υλοποίηση του προγράμματος, επιπλέον της δωρεάς του ΙΣΝ, απαραίτητη είναι η συμβολή κι άλλων δωρητών/χορηγών, καθώς, με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το ποσό που συγκεντρώνεται από κάθε δωρεά για τις παραπάνω δράσεις διπλασιάζεται. Με αυτόν τον τρόπο το ΙΣΝ επιδιώκει να ενθαρρύνει και άλλους δυνητικούς υποστηρικτές να ενισχύσουν έμπρακτα το πρόγραμμα του οργανισμού μας.

Eυχόμαστε να συμβάλετε και εσείς στην προσπάθειά μας, προκειμένου να καταφέρουμε όλοι μαζί να κάνουμε περισσότερα παιδιά με αναπηρίες ευτυχισμένα μέσα από τους πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς μας και τους πιστοποιημένους σκύλους βοηθούς συνεδριών του οργανισμού μας. Ο οργανισμός Nina Service Dogs λειτουργεί με βάση το μοντέλο «4Paws for ability» των ΗΠΑ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκοσμίως οργανισμό εκπαίδευσης σκύλων βοηθών για παιδιά με αναπηρίες.


Ευχαριστούμε,

Nina Service Dogs Team

Stavros Niarchos Foundationphotoniarchos.jpgStavros Niarchos Foundation's (SNF) grant to the nonprofit organization Nina Service Dogs, which trains service dogs for children with disabilities.

With a grant from the Stavros Niarchos Foundation (SNF), our organization will implement a yearlong program of activities for children with visible and invisible disabilities . The program includes:

1. Training and certification of 2 service dogs for children with disabilities
2. Implementation of 144 sessions (personal and groups sessions) for children suffering from various syndromes, with the participation of certified session service dogs. Sessions will take place in Thessaloniki and Athens. More than 340 children with various syndromes are expected to benefit from the sessions.

The grant of Stavros Niarchos Foundation is activated with any other contributions our organization fundraises for the implementation of the program.This way the SNF aims to encourage other potential donors to actively support the program /activities of our organization.

We kindly invite you to contribute in our efforts to improve the quality of life of more children with disabilities with the help of our certified session service dogs.The organization Nina Service Dogs trains service dogs based on the model of the US organization 4 Paws for Ability, one of the largest organizations towards placing service dogs with children with disabilities.

Thank you,

Nina Service Dogs Team

Stavros Niarchos Foundation