Συνάντηση Εθελοντών της Nina Service Dogs

Με μεγάλη χαρά συναντηθήκαμε εθελοντές και φίλοι του οργανισμού “Nina Service Dogs” στο όμορφο περιβάλλον του καφέ μπάρ D.Mag για να πούμε καλό καλοκαίρι και να προετοιμάσουμε τα σχέδια μας για τον χειμώνα. Οι εθελοντές μας ενημερώθηκαν για τα επιτεύγματα και τις δράσεις του οργανισμού μας μέχρι σήμερα αλλά και για τα μελλοντικά μας σχέδια. Οι υποστηρικτές του οργανισμού και το έργο μας μεγαλώνουν.