Σκύλος βοηθός Alzheimer's / Άνοιας

Ο οργανισμός μας εκπαιδεύει σκύλους βοηθούς κυρίως για παιδιά με αναπηρία. Αν υπάρξουν αιτήματα για εφήβους, ενήλικες ή άτομα τρίτης ηλικίας, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και να παρέχουμε σκύλους βοηθούς σε αυτούς που λειτουργούν και συμπεριφέρονται σαν παιδιά και που ποτέ και για κανέναν λόγο δεν θα έχουν την δυνατότητα και την ανεξαρτησία να λειτουργήσουν αυτόνομα ή να χειριστούν τον σκύλο βοηθό.

Αυτό σημαίνει πως η πιστοποιημένη ομάδα θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από το παιδί, έφηβο, ενήλικα με αναπηρία ή άτομο τρίτης ηλικίας, τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο βοηθό και τον ενήλικα χειριστή του σκύλου βοηθού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομάδα. Σε περιπτώσεις ενηλίκων που επιθυμούν να αποκτήσουν τον δικό τους σκύλο βοηθό είναι απαραίτητη η άριστη ψυχική υγεία και απαιτείται βεβαίωση γιατρού για αυτό.

Η νόσος Alzheimer είναι μια χρόνια, νευροεκφυλιστική ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που στην ήπια μορφή της χαρακτηρίζεται από σταδιακή απώλεια μνήμης κα περιορισμό των υπολοίπων νοητικών λειτουργών εγκεφάλου. Αν και είναι μία νόσος της «τρίτης ηλικίας» συναντώνται περιστατικά και σε ηλικίες κάτω των 65 ετών. Τα αρχικά συμπτώματα είναι η ήπια απώλεια μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών αλλά όσο η νόσος εξελίσσεται, επηρεάζονται και οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, κοινωνικές σχέσεις, διαχείριση οικονομικών, η φροντίδα του εαυτού, οδήγηση κ.α.

Στην συνέχεια, οι δυσκολίες γίνονται πολύ σοβαρές και ο ασθενής είναι ολοκληρωτικά εξαρτώμενος από τους άλλους. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και διαταραχές στην συμπεριφορά, επιθετικότητα, απάθεια, διαταραχές ύπνου και όρεξης, υπερκινητικότητα, απουσία αίσθησης τόπου και χρόνου (τάσεις φυγής και περιπλάνησης), απουσία επαφής με το περιβάλλον (απουσία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης).

Ένας σκύλος βοηθός μπορεί να βοηθήσει άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια με πολλούς τρόπους:
• Βοηθούν στην ανάκτηση ξεχασμένων αναμνήσεων (άνθρωποι με προβλήματα μνήμης αλληλοεπιδρούν και διηγούνται ιστορίες από παλιά.
• Βοηθούν στο να μειωθούν τα επίπεδα κατάθλιψης και μοναχικότητας.
• Η φυσική επαφή με το ζώο κάνει καλό, προσφέρει συναισθηματική κάλυψη, παράλληλα ηρεμεί και μειώνει τον καρδιακό ρυθμό.
• Οι σκύλοι βοηθοί μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να διακόπτουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Να αποσπούν την προσοχή των ατόμων σε τέτοιες περιπτώσεις και να ειδοποιούν σε περίπτωση ανάγκης μέλη της οικογένειας.
• Βοηθούν στην ασφάλεια και προστασία του ατόμου (ατομική προστασία του ατόμου που επιτυγχάνεται με την ειδική ζώνη πρόσδεσης του ιδίου του ατόμου με τον σκύλο, tethering). Ο χειριστής του σκύλου έχει την δυνατότητα κρατώντας το λουρί να δώσει εντολές και να καθοδηγήσει όλη την ομάδα. Ένα δεύτερο λουρί μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ίδιο το άτομο, ως βοήθημα για να του υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμείνει κοντά στο σκύλο κατά την διάρκεια της βόλτας, π.χ. όταν βρίσκονται σε πολυσύχναστους χώρους κτλ.

• Βοηθούν στην έρευνα και στον εντοπισμό του ατόμου (tracking). Ο σκύλος εκπαιδεύεται να ειδοποιεί τον χειριστή όταν το άτομο προσπαθεί να απομακρυνθεί π.χ. όταν πλησιάζει κοντά στην πόρτα (γαβγίζοντας). Αν το άτομο απομακρυνθεί και χαθεί, ο σκύλος μπορεί να το εντοπίσει σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο.

Αυτές είναι κάποιες γενικές υπηρεσίες που ο σκύλος βοηθός μπορεί να προσφέρει στο άτομο με Alzheimer αλλά η εκπαίδευση των σκύλων βοηθών γίνεται εξατομικευμένα για την κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μάθει να εκτελεί και άλλες εντολές και να εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες του ατόμου.